Giải pháp chống thấm ngược cho tường nhà mới

6:30 | 22/06/2020

Hiện nay khi xây một ngôi nhà mới thì thường chủ nhà đã quan tâm và chú trọng đến chống thấm rất nhiều, bởi vì đây là hạng mục nhỏ nhưng lại là một trong những hạng mục quan trọng nhất của một ngôi nhà.

Một vấn đề mà chúng tôi rất hay gặp, chủ nhà cũng thường rất đau đầu, đó là vấn đề nhà xây liền kề hàng xóm, bức tường giáp hàng xóm xây sau nên không trát được, không thể chống thấm thuận bên ngoài, nhà hàng xóm thì gây khó khăn khi không cho trát hay chống thấm tường bên ngoài. Bức tường xây sau sát nhà hàng xóm rất dễ thấm bởi vì tường không trát được và không có chống thấm, nên có nước lọt khe hai nhà là chắc chắn tường bị thấm. Sẽ có nhiều nguồn nước gây thấm như: nước mưa chui xuống khe hai nhà, thấm từ sàn mái, hoặc sân nhà hàng xóm, thấm từ nhà vệ sinh hàng xóm, nước mưa thấm trực tiếp từ tường ngoài không trát được gây thấm.

Trường hợp này xảy ra rất nhiều ở các thành phố khi hàng xóm hay xảy ra xích mích, không có tiếng nói chung.

Hình ảnh: Bức tường ngoài nhà mới ở Hà Nội không trát được bên ngoài do xích mích hàng xóm