Sikadur 752

Mô tả

Sikadur 752 là dung dịch để bơm, có độ nhớt thấp, không dung môi, gốc nhựa epoxy cường độ cao. Sau khi trộn, sản phẩm được bơm vào các lỗ hổng và các vết nứt trong bê tông khi đã bảo dưỡng sẽ trở nên rất cứng và cường độ cao. Sikadur 752 đúng theo tiêu chuẩn ASTM C881-02, Loại I, Cấp 1, Phần B+C

Ưu điểm

Sikadur 752 có tính năng thẩm thấu sâu với tính năng kết dính cao. Các ưu điểm khác là:

Không dung môi

Thích hợp cho cả bề mặt bê tông khô và ẩm

Sử dụng được ở nhiệt độ thấp

Không co ngót khi đông cứng

Cường độ cơ học và cường độ kết dính cao

Các ứng dụng

Sikadur 752 được dùng để bơm và chèn các lỗ, hốc và các vết nứt trong các kết cấu

như cột, dầm, móng, sàn và các kết cấu giữ nước. Sản phẩm không chỉ hình thành

một lớp ngăn sự thẩm thấu của nước hữu hiệu, mà còn là lớp kết nối giữa các thành

phần bê tông với nhau, nhờ đó phục hồi lại cường độ ban đầu của kết cấu bê tông.

Thông tin về sản phẩm

Màu: Vàng nhạt/không màu

Đóng gói:1 kg & 2 kg / bộ

Lưu trữ

+5 C đến +30 C

Thời hạn sử dụng

Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.

Thông số kỹ thuật

Khối lượng thể tích: ~ 1.1 kg/lít

Độ nhớt: 290 c. poise ở 20 C

130 c. poise ở 30 C

Tỷ lệ trộn: Thành phần A : B = 2 : 1 (theo khối lượng và thể tích)

Thời gian cho phép thi công (cho một bộ 1 kg)

Hướng dẫn sử dụng

Có nhiều phương pháp thi công khác nhau với những thiết bị khác nhau, tùy thuộc vào tính chất công việc cần thực hiện. Do đó xin liên lạc với bộ phận kỹ thuật của Sika để được hướng dẫn thêm.

Chú ý

Chiều rộng tối đa của vết nứt có thể bơm là: 5 mm.

Tuổi tối thiểu của bê tông mới là: 3 – 6 tuần.

Nhiệt độ tối thiểu của bê tông chuẩn bị bơm là: +10 C

Nhiệt độ tối đa cho phép của nền là: +30 C

Lưu ý: để đạt được những đặc tính như đã nêu trong bản chi tiết sản phẩm này, phải giữ nguyên tỉ lệ trộn.

Thông tin về sức khỏe và An toàn

Sinh thái học

Ơ trạng thái lỏng sản phẩm làm ô nhiễm nước, không được đổ bỏ sản phẩm vào hệ thống cống rãnh hoặc nguồn nước.

Đổ bỏ chất thải

Theo qui định địa phương

Vận chuyển

Thành phần A: không nguy hiểm, thành phần B: nguy hiểm – tham khảo bản an toàn sản phẩm

Lưu ý quan trọng

Sản phẩm có thể gây dị ứng da. Mang găng và kính bảo hộ. Nếu sản phẩm bị văng vào mắt, phải rửa sạch ngay bằng nước và đến gặp bác sĩ ngay không trì hoãn.

Độc hại

Thành phần B có thể gây bỏng hoặc tổn hại nghiêm trọng đến mắt