Sikament R4

Sikament R4 là phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cho bê tông gốc Lignosulphonate. Sikament R4 là chất siêu hoá dẻo giảm nước cho bê tông hiệu quả cao giúp kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có độ chảy cao trong điều kiện khí hậu nóng, tăng cường độ ban đầu và cuối cùng cho bê tông.

Ưu điểm :
Tăng tính thi công cho bê tông trong điều kiện môi trường nắng nóng
Giảm rủi ro phân tầng bê tông
Không làm gia tăng sự cuốn khí
Tăng khả năng chống thấm của bê tông
Giảm xi măng một cách đáng kể
Duy trì độ sụt bê tông lâu dài
Cải thiện bề mặt hoàn thiện của bê tông
Cường độ bê tông ban đầu và cuối cùng tăng đáng kể

Phụ gia bê tông Sikament R4 được sử dụng cho:

  • Bê tông sàn, nền móng
  • Cấu kiện mỏng có mật độ thép dày
  • bê tông tường chắn, cột đà , dầm bê tông…
 

 

Liều lượng sử dụng :
0,6 – 1,3 lít Sikament R4/ 100 kg Xi măng
Liều lượng điển hình :
0,8 – 1,2 lít Sikament R4 / 100 kg ximang
Khả năng tương hợp :
Có thể kết hợp với các loại phụ gia Sikament, Sika PP1, Sika Aer nhưng phải cho vào mẻ trộn một cách riêng rẽ, và không được trộn trước các phụ gia với nhau trước khi cho vào mẻ trộn.
Loại xi măng :
Tất cả các loại xi măng pooclang, kể cả xi mang bền sun phát
 
Cấp phối điển hình :
Cấp phối điển hình / khối
Bê tông thừơng
Bê tông có phụ gia Sikament R4
Xi măng PCB 40
490 kg
400 kg
Tỉ lệ nước/ xi măng
0.44
0.45
Sikament R4
Không có
1 lít/ 100 kg ximăng
Tỉ lệ cát / đá
38 – 43%
40 – 44%
Độ sụt 0’
30’
60’
18 – 20 cm
12 – 15 cm
9 – 11 cm
18 – 20 cm
14 – 16 cm
11 - 13 cm
Thời gian ninh kết ban đầu
> 4 giờ
> 5 giờ
Cường độ bê tông 3ngày
7 ngày
28 ngày
> = 30 MPa
> = 35 MPa
> = 40 MPa
>= 30 MPa
> = 35 MPaa
> = 40 MPa